Practicum

Biografieonderzoek in een kleine groep heet een biografiepracticum.

Wellicht zijn alle draken in ons leven
uiteindelijk wel prinsessen die er in angst en beven
slechts naar haken
ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.
Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft
in diepste wezen wel niets anders dan iets
dat onze liefde nodig heeft.

Rainer Maria Rilke

Biografiepracticum

Vijf dagen met vijf mensen waarin je verleden-heden-toekomst onderzoekt.
Waarin je een concreet toekomstscenario en stappenplan maakt.
Via een heldere en effectieve methodiek die je helpt om zuiver bij je eigen inzichten te blijven en niet belast te worden door (welgemeende) adviezen, ideeën en oordelen van anderen.
In korte tijd kun je vanuit je eigen kracht jezelf verder ontwikkelen en stappen zetten.

Het begint allemaal met het zoeken naar jouw vraag.
En het besef dat het meenemen van de vraag, zonder direct naar oplossingen te zoeken, een groot deel van het antwoord in zich draagt.

Waarom biografieonderzoek in een groep?

Door het onderzoek in kleine groep uit te voeren ontmoet je andere deelnemers, en herken je overeenkomsten en verschillen.
Je leert aandachtig naar elkaar te luisteren, en zonder oordelen en interpretaties te reageren.
Dit blijkt bijzonder waardevol te zijn voor de kwaliteit van je contacten in het dagelijks (werk) leven.
Het werken in kleine groep is door de wijze van reflecteren helpend om in korte tijd tot nieuwe inzichten en stappen te komen.

Hoe werkt een biografiepracticum?

Een practicum is een concreet onderzoek vanuit verleden, heden en toekomst.
De groep bestaat uit maximaal vijf mensen.
Er zijn om de twee weken vijf bijeenkomsten van een dag.
Als je besluit deel te nemen zijn daar gedachten en overwegingen aan vooraf gegaan.
Deze vat je samen in een biografische vraag.
Dit is het vertrekpunt voor je deelname aan het practicum.

In de practicumdagen vertel je een stukje uit je leven dat je hebt voorbereid d.m.v. praktische huiswerkopdrachten.
Door de methodiek is er voldoende ruimte voor je eigen onderzoek.
Naast het vertellen, luisteren en reflecteren doe je kunstzinnige opdrachten en geef ik korte inleidingen over relevante biografische onderwerpen zoals de levensfasen van de mens.

Voor wie?

Een practicum is geschikt voor mensen van diverse achtergrond en vanuit diverse vragen en problematiek (al dan niet vanuit ziek-zijn).
Voorwaarde is om met enige afstand naar het eigen leven te kunnen of willen kijken.
Via een instapgesprek wordt onderzocht of het practicum aansluit bij je behoeftes en situatie.

Ik werk vanuit de biografiekunde. De ontwikkeling van de mens in al haar fasen geeft inzicht en kader. Door dat naast jouw unieke levensloop of loopbaan te leggen, brengen we snel in kaart waar jouw thema’s zitten.

Meer weten? Kijk voor de recente data hier of in de agenda
Neem gerust even contact op.

Lieke Deelstra
Vanuit STAP werk ik als biografisch coach, trainer, schrijver en verhalenmaker.
Ik werk met mensen aan het vinden van hun unieke weg. Hun authentieke rol in het leven.
En daarmee met de bewustwording en waarde van hun eigen persoonlijke verhaal.
Of dat nu persoonlijke biografische verhalen zijn of bedrijfs- en organisatieverhalen.
Door het jarenlang werken met heel diverse mensen en doelgroepen heb ik een stevige ervaring in het proces begeleiden en geven van trainingen. Mijn intuïtie en vakmanschap zijn gescherpt door diverse scholingen op het gebied van levensfasen, biografiekunde, systemisch werken, sjamanisme, theater, clowning, storytelling, schrijven, imaginatie en energiewerk.