ontmoetings kring biografie onderzoek

Ontmoetingkring Ontwikkellab

Een moment om stil te staan bij je ontwikkeling. Welk toekomstscenario had je tijdens het ontwikkellab voor ogen? Wat is daarvan inmiddels wel en niet gemanifesteerd of ontwikkeld? Hoe is dat voor je? Waar heb je behoefte aan?
Een dag om je te bezinnen op je initiatieven, je ideaal en drijfveren. Wat is je onderzoeksvraag op dit moment? Waar wil je licht op werpen?
Een dag om anderen te ontmoeten in veilige en concrete bedding, inzichten op te doen en vanuit hernieuwd perspectief naar je vraagstuk kijken zodat je met inspiratie, moed en hoop weer verder kunt. Leren over jezelf via de ander.
Of het nu kortere of langere tijd geleden is dat je een biografiepracticum of ontwikkellab hebt gevolgd, in de ontmoetingskring werken we met de 4 categorieën van weerklank zodat een veilige en innerlijke vrije ruimte wordt gewaarborgd.

Al ruim 14 jaar bied ik biografie werk in kleine groepen aan; Ontwikkellabs, voorheen biografiepractica.  Nadat het ontwikkellab is afgerond trek je weer zelfstandig de wereld in, en ik krijg vaak de vraag….”Is er nog een vervolg? Hoe kan ik op deze wijze verder met mijn ontwikkeling, mijn ideaal en initiatief? Komt er een reünie?” .

Via de Grondsteen, school voor initiatief en gemeenschapsvorming, dragen we deze unieke werkwijze over aan een ieder die persoonlijk of beroepsmatig hiermee verder wilt,  of wilt leren toepassen in eigen werk en initiatief, of voor degene die de eigen geestelijke innerlijke scholing serieus neemt. Om inzicht, inspiratie en gemeenschapsvorming te versterken.  Samen met de Grondsteen bied ik vanaf nu een jaarlijkse terugkom- en inspiratie dag voor vroegere deelnemers aan  ontwikkellabs of practica. Of je nu in het verleden bij mij of Ingrid Busink, Janneke Sauer of iemand anders een biografisch ontwikkellab hebt gevolgd.

 

Dagprogramma globaal
Aankomstronde- Uitwisseling van de vragen en wat je hier brengt
Inbreng van fragment uit je biografie die met je vraag te maken heeft- werken met de 4 categorieën van weerklank.
Kunstzinnige oefening of natuuroefening
Inleiding a.d.h.v. van thema
Gesprek- Wat wordt er gewekt? Wat kan er ontstaan?
Afronding

Kijk in de agenda voor actuele data
Opgave via Lieke Deelstra info@werkplaatsstap.nl 06-41814596