Biografie dag- Keltisch kruis

Het kruis is een oeroud symbool, van ver voor de christelijke tijd, van de synthese tussen hemel en aarde en de 4 windrichtingen.
Een Keltisch kruis is een Latijns kruis met een cirkel rond het snijvlak van kruispaal en kruisbalk, een samenvoeging van het kruis met het zonnewiel.

Symbolisch verschijnt jouw wordingsverhaal binnen dit kruis, in verbinding met jouw biografie en de wereld om je heen.

Een contemplatieve biografie dag voor mensen voorbij de 54 jaar.
Het Keltisch kruis is een bijzonder krachtig instrument om aan de hand van archetypische momenten uit je biografie iets wezenlijks van jouw wordingsverhaal te laten spreken. Jouw levensmotief verschijnt stapje voor stapje via deze magische oefening ontwikkeld door Leo Beth. Juist in deze tijd waarop er zoveel op ons af komt is het noodzakenlijk in verbinding met het geestelijke jouw levensideaal serieus te nemen. Te behoeden en voeden in de waanzin van alledag. Om hiermee samen aan een gezonde wereld te bouwen. You teach what you learn! 

We werken met autobiografisch schrijven, gesprek, meditatie, stilte en natuuroefening. Op de prachtige plek van de sociale gemeenschap Hof van moeder aarde. 

 

Muiredach’s High Cross